Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Дърводобив

Общо 17


BG

Външна и вътрешна ламперия (сачак). Дървени подови настилки (дюшеме). Дървен строителен материал, технологична дървесина дърва за огрев.

адрес: 4112 Крумово, Стопански двор
тел.: +359 88 8329021

подробна информация »

BG

Търговия строителни материали, дърводобив, услуги с техника.

адрес: 8802 Сливен, бул. Панайот Хитов 35
тел.: +359 44 667377+359 89 6647766

подробна информация »

BG

Дърводобив, дървопреработване, лесотехнически мероприятия.

адрес: 1000 София, ул. Христо Белчев 12, ет. 3
тел.: +359 2 9863424+359 88 8695549

подробна информация »

BG

Възпроизводство на гори и дърводобив, залесяване.

адрес: 6225 Горно ново село
тел.: +359 88 9528519

подробна информация »

BG

Производството на машини, съоръжения за горското стопанство.

адрес: 6100 Казанлък, бул. Александър Батенберг 215
тел.: +359 431 62804+359 88 5000441

подробна информация »

BG

Производител на екологично гориво - дървесни пелети.

адрес: 4140 Рогош, ул. Възраждане 4
тел.: +359 3121 2137+359 87 8593917

подробна информация »

BG

Дърводобив.

адрес: 2500 Кюстендил, бул. България 33
тел.: +359 78 51436
факс: +359 78 51436

подробна информация »

BG

Сухи заготовки за мебелната промишленост от топола.

адрес: 6100 Казанлък, ж.к. Изток, бл. 3, вх. В, ет. 4, ап. 59
тел.: +359 88 8213534

подробна информация »

BG

Залесяване, дърводобив, строеж на горски пътища. Лесовъди.

адрес: 2300 Перник, пл. Кракра Пернишки 2
тел.: +359 76 600064

подробна информация »

BG

Производство на машини за дървообработващатата промишленост.

адрес: 6300 Хасково, бул. Съединение 67
тел.: +359 38 603060
факс: +359 38 603070

подробна информация »

BG

Производство на фурнир.

адрес: 2227 Божурище, ул. Гурмазовско шосе 2
тел.: +359 7112 3150+359 88 8960981

подробна информация »

BG

Лесовъдна дейност и търговия с дървесина.

адрес: 9009 Варна, кв. Трошево, ул. Младежка 39, ет. 4, ап. 401
тел. и факс: +359 52 612040

подробна информация »

BG

Производител на палети и детайли за мебели от мека дървесина

адрес: 7000 Русе, кв. Източна индустриална зона, бул. Тутракан 49A
тел.: +359 82 843833
факс: +359 82 843832

подробна информация »

BG

Дървообработваща фирма. От дърводобива до готовия продукт.

адрес: 5600 Троян, кв. Ливадето
тел.: +359 670 63176
факс: +359 670 64392

подробна информация »

BG

Дърводобив.

адрес: 1142 София, ул. Хан Крум 36
тел.: +359 2 9873204+359 2 9804596

подробна информация »

BG

Горска и дърводобивна техника.

адрес: 1618 София, бул. Братя Бъкстон 40
тел.: +359 2 9559425
факс: +359 2 9559074

подробна информация »

BG

Горска и дърводобивна техника.

адрес: 9700 Шумен, ул. Ген. Драгомиров 16
тел. и факс: +359 54 800432

подробна информация »

Търговски съобщения