Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Институти

Общо 74


BG

Социални услуги за хора в неравностойно положение.

адрес: 1000 София, ул. Виктор Григорович 1, ет. 1, ап. 1
тел.: +359 2 8524713+359 89 4412368

подробна информация »

BG

Национална лаборатория по компютърна вирусология.

адрес: 1113 София, бул. Акад. Георги Бончев, бл. 8, офис 104
тел.: +359 2 9793095+359 2 9733398

подробна информация »

BG

Ветеринаро-медицински институт.

адрес: 7000 Русе, ул. Марица 3
тел.: +359 82 845683

подробна информация »

BG

Археологически материали от град Варна и неговите околности.

адрес: 9000 Варна, бул. Мария Луиза 41
тел.: +359 52 681011
тел. и факс: +359 52 681025

подробна информация »

BG

Разнообразие в културата и бита на Варна от XIX и XX в.

адрес: 9000 Варна, ул. Панагюрище 22
тел.: +359 52 630588

подробна информация »

BG

Експозиция, разположена в старинна сграда от края на ХIX в.

адрес: 9000 Варна, ул. Л. Заменхов 21
тел.: +359 52 658891

подробна информация »

BG

Научни колекции, експозиция от минерали, растения и животни.

адрес: 1000 София, бул. Цар Освободител 1
тел.: +359 2 9885115
тел. и факс: +359 2 9882894

подробна информация »

BG

Създаване и опазване на културно - историческите традиции.

адрес: 8800 Сливен, ул. Никола Карев 1
тел.: +359 44 622441

подробна информация »

BG

Регионален исторически музей.

адрес: 6000 Стара Загора, ул. Руски 42
тел.: +359 42 919206

подробна информация »

BG

Регионален исторически музей - Бургас.

адрес: 8000 Бургас, ул. Славянска 69
тел.: +359 56 820344+359 56 842588

подробна информация »

BG

Един от най-големите музеи в България.

адрес: 4500 Панагюрище, ул. Райна Княгиня 26
тел.: +359 357 63712

подробна информация »

BG

Селскостопанска академия.

адрес: 9700 Шумен, бул. Симеон Велики 3
тел.: +359 54 830448

подробна информация »

BG

Научно-изследователски център за изследвания.

адрес: 1784 София, бул. Цариградско шосе 72
тел.: +359 2 8778448
факс: +359 2 8754016

подробна информация »

BG

Създаден през 2006г. и е сред най - младите музеи в страната

адрес: 9500 Генерал Тошево, ул. Васил Априлов 22
тел.: +359 5731 2057

подробна информация »

BG

Испански културен институт.

адрес: 1000 София, ул. Съборна 1
тел.: +359 2 8104500

подробна информация »

BG

Научна и изследователска дейност.

адрес: 1784 София, бул. Цариградско шосе 72
тел.: +359 2 9795541

подробна информация »

BG

Представя великолепни архитектурни паметници, дърворезби.

адрес: 5350 Трявна, пл. Капитан дядо Никола 7
тел.: +359 677 2278

подробна информация »

BG

Организира културни събития.

адрес: 1000 София, ул. Аксаков 16
тел.: +359 2 9872307

подробна информация »

BG

ИРГР - традиции в земеделската наука.

адрес: 4122 Садово
тел.: +359 32 629026+359 3118 2251

подробна информация »

BG

Интердисциплинарен институт.

адрес: 1113 София, бул. Александър Жендов 5
тел.: +359 2 9713000
факс: +359 2 9712233

подробна информация »

Резултати 1 - 20 от 74

Търговски съобщения