Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Колежи

Общо 49


BG

Център за професионално обучение.

адрес: 1618 София, ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео 21, зад Нов Български Университет
тел.: +359 2 9559806+359 89 4640331

подробна информация »

BG

Две години след средно образование. Валидиране/сертифициране на знания, умения и компетентности. Продължаване във ВУЗ.

адрес: 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 8
тел.: +359 2 9713114+359 88 9442390

подробна информация »

BG

Мениджмънт, хотелиерство и фермерство.

адрес: 2700 Благоевград, ул. Васил Левски 63
тел.: +359 73 880742+359 88 8220534

подробна информация »

BG

Висококачествено обучение в сферата на висшата кулинария.

адрес: 9300 Добрич, ул. България 3, ет. 3
тел.: +359 58 601611
факс: +359 58 603611

подробна информация »

BG

Частен професионален колеж.

адрес: 2050 Ихтиман, ул. Цар Освободител 76
тел.: +359 89 8772777

подробна информация »

BG

Частен професионален колеж.

адрес: 4000 Пловдив, ул. Арх. Камен Петков 1A
тел.: +359 32 588475+359 88 4344616

подробна информация »

BG

Частни Професионални Колежи по Туризъм.

адрес: 1839 София, кв. Враждебна, ул. 8-ма 40
тел.: +359 2 9458012+359 89 9877288

подробна информация »

BG

Частен Професионален Колеж по Туризъм.

адрес: 9700 Шумен, местност СМЕСЕ
тел.: +359 54 874434+359 88 9226508

подробна информация »

BG

Колеж София - прием по документи след средно образование. Разсрочено плащане на семестриалните такси. Валидиране на професии.

адрес: 1301 София, ул. Георг Вашингтон 12
тел.: +359 2 9831229+359 89 5595690

подробна информация »

BG

Образователна степен Професионален Бакалавър.

адрес: 8800 Сливен, бул. Бургаско шосе 59, вх. А
тел.: +359 44 667710

подробна информация »

BG

Обучение по икономика и туризъм след средно образование.

адрес: 8800 Сливен, ул. Й. Кювлиев 12А
тел.: +359 44 623755+359 88 8249637

подробна информация »

BG

Обучение по шест медицински специалности.

адрес: 4000 Пловдив, ул. Братя Бъкстон 120
тел.: +359 32 693703+359 32 693704

подробна информация »

BG

Бакалавърска степен по Бизнес администрация и Финанси.

адрес: 4000 Пловдив, ул. Арх. Камен Петков 1а
тел.: +359 32 622522+359 32 266935

подробна информация »

BG

Моден колеж с 2-годишно обучение, редовна и задочна форма.

адрес: 1164 София, ж.к. Лозенец, ул. Света гора 17
тел.: +359 2 8666166+359 88 7451350

подробна информация »

BG

Технически колеж към Университет Проф. А. Златаров.

адрес: 8000 Бургас, ул. Професор Яким Якимов 1
тел.: +359 56 881238+359 56 858404

подробна информация »

BG

Обучение за собственици, арендатори на земя, ръководители.

адрес: 6000 Стара Загора, Студентски град
тел. и факс: +359 42 75189

подробна информация »

BG

В структурата на Шуменски университет.

адрес: 9302 Добрич, ж.к. Добротица 12
тел.: +359 58 603209+359 58 604509

подробна информация »

BG

В структурата на Великотърновски университет.

адрес: 5800 Плевен, ул. Н. Петков 18
тел.: +359 64 840972+359 64 840221

подробна информация »

BG

В структурата на Пловдивски университет.

адрес: 4700 Смолян, ул. Дичо Петров 28
тел.: +359 301 63327
факс: +359 301 63298

подробна информация »

BG

Център за езиково обучение и следдипломна квалификация.

адрес: 6300 Хасково, ул. Съединение 48
тел.: +359 38 664375
факс: +359 42 601721

подробна информация »

Резултати 1 - 20 от 49

Търговски съобщения