Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Религиозни организации

Общо 10


BG

Религиозна организация.

адрес: 4000 Пловдив, ул. Станислав Доспевски 14-16
тел.: +359 32 623260

подробна информация »

BG

Център за споделяне учението на Бахаулла.

адрес: 1618 София, 48
тел.: +359 2 9555833+359 2 9555265

подробна информация »

BG

Християнски център за хора с увреждания.

адрес: 4006 Пловдив, 11
тел.: +359 32 839289
тел. и факс: +359 32 682055

подробна информация »

BG

Информация за Храм Рождество Богородично в гр. София

адрес: 1612 София, ж.к. Лагера, ул. Балканджи Йово 18
тел.: +359 2 9520699

подробна информация »

BG

Религиозна организация.

адрес: 1000 София, ул. Солунска 10
тел.: +359 2 9892277
факс: +359 2 9801709

подробна информация »

BG

Религиозна организация.

адрес: 7000 Русе, пл. Света Троица 9
тел.: +359 82 820956
факс: +359 82 820957

подробна информация »

BG

Религиозна организация.

адрес: 1202 София, ул. Веслец 69
тел. и факс: +359 2 9310922

подробна информация »

BG

Съюз на Православните Християнски Братства.

адрес: 1000 София, ул. Георг Вашингтон 47
тел.: +359 2 9836908+359 2 9832007

подробна информация »

BG

Главно Мюфтийство на Република България.

адрес: 1301 София, ул. Братя Миладинови 27
тел.: +359 2 9816001
факс: +359 2 9803058

подробна информация »

BG

Основната дейност на ББД е отпечатването на Светата Библия.

адрес: 1303 София, ул. Антим I 51
тел.: +359 2 8323072
тел. и факс: +359 2 9311498

подробна информация »

Търговски съобщения