Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Рециклиране на отпадъци

Общо 26


BG

Рециклиране на отпадъци. Съоръжения за рециклиране с капацитет от 1000 тона.

адрес: 5148 Козаревец, ул. Васил Левски 79, община Лясковец
тел.: +359 87 8850098

подробна информация »

BG

Разделно събиране и последващо рециклиране на отпадъци.

адрес: 1528 София, ул. Подпоручик Йордан Тодоров 4
тел. и факс: +359 2 8713701

подробна информация »

BG

Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.

адрес: 1618 София, кв. Бояна, ул. Маринковица 2Б
тел.: +359 2 8467600
факс: +359 2 8464600

подробна информация »

BG

Рециклиране на отпадъци с неопасен характер в цялата страна

адрес: 1528 София, кв. Искър, ул. Подп. Йордан Тодоров
тел.: +359 2 9732211+359 88 6177607

подробна информация »

BG

Оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки.

адрес: 1680 София, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64
тел.: +359 2 4341610

подробна информация »

BG

Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

адрес: 1404 София, бул. България 111, бл. Ембаси Суитс, вх. А, ет. 2, офис 4
тел.: +359 2 8690015

подробна информация »

BG

Рециклиране на неметални отпадъци.

адрес: 7700 Търговище, ж.к. Индустриален
тел.: +359 601 63604+359 88 7987750

подробна информация »

BG

Специализирана в рециклирането на различни отпадъци.

адрес: 2700 Благоевград, ул. Д. Солунски 60
тел.: +359 88 8803466+359 73 880168

подробна информация »

BG

Пречиствателни станции, съоръжения. Рециклиране на отпадъци.

адрес: 1700 София, кв. Витоша, ул. Яна Язова 14, вх. А
тел.: +359 89 8784444+359 88 8309870

подробна информация »

BG

Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

адрес: 1000 София, ул. Екзарх Йосиф 77
тел.: +359 2 9836444+359 2 9835888

подробна информация »

BG

Сметоизвозване и обработка на твърди битови отпадъци.

адрес: 8900 Нова Загора, ул. Патриарх Евтимий 89
тел.: +359 457 62197+359 457 63245

подробна информация »

BG

Битово и разделнo сметосъбиране и сметоизвозване.

адрес: 1510 София, ул. Градинарска 1
тел.: +359 2 9367231
тел. и факс: +359 2 9366202

подробна информация »

BG

Търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Рециклиране.

адрес: 1527 София, ул. Стара планина 28
тел.: +359 89 9144696

подробна информация »

BG

Събиране, обработка на отпадъци и вторични суровини.

адрес: 6260 Раднево, ул. Загоре 6
тел.: +359 89 7852619

подробна информация »

BG

Фабрика за рецикъл на полимери.

адрес: 2180 Етрополе, бул. Георги Димитров 2
тел.: +359 720 5047+359 88 8665530

подробна информация »

BG

Преработка на метални отпадъци.

адрес: 1407 София, кв. Хладилника, бул. Черни връх 67
тел.: +359 2 8687203
факс: +359 2 8687196

подробна информация »

BG

Събиране и третиране на отпадъци.

адрес: 9000 Варна, ул. Парижка Комуна 2, ет. 2
тел.: +359 52 630122+359 88 7763662

подробна информация »

BG

Рециклиране на строителни отпадъци.

адрес: 1000 София, ул. Христо Белчев 4
тел.: +359 2 9815394
факс: +359 2 9816624

подробна информация »

BG

Производство на пластмаси и преработка на пласмасов отпадък.

адрес: 4023 Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 21, ап. 20
тел.: +359 88 7981914
факс: +359 32 680082

подробна информация »

BG

Рециклиране на полимерни отпадъци. Търговия с полимери.

адрес: 4004 Пловдив, ул. Даме Груев 34
тел.: +359 32 634851
факс: +359 32 638245

подробна информация »

Резултати 1 - 20 от 26

Търговски съобщения