Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Социални услуги

Общо 26


BG

Грижите за възрастни хора по домовете.

адрес: 1618 София, кв. Манастирски Ливади, ул. Иван Сусанин 65А
тел.: +359 88 4176215+359 2 4836255

подробна информация »

BG

Предоставя социални услуги, обгрижване на възрастни и болни.

адрес: 6100 Казанлък, бул. 23 Пехотен Шипченски Полк 2
тел.: +359 87 8924585

подробна информация »

BG

Грижи за болни хора в домашна или болнична обстановка.

адрес: 1606 София, ул. Виктор Григорович 38-40
тел.: +359 88 6241525+359 89 5216537

подробна информация »

BG

Почасови, целодневни или 24-часови грижи за нуждаещите се.

адрес: 1326 София, ж.к. Обеля 2, ул. Илия Георгов, бл. 262, вх. Г
тел.: +359 2 8340400+359 87 7277133

подробна информация »

BG

Комплекс от услуги, подпомагащи грижите за възрастни и деца.

адрес: 1000 София, ул. Петър Парчевич 41, ап. 1, партер
тел.: +359 2 8510170+359 87 8536181

подробна информация »

BG

Дом за стари хора.

адрес: 1415 София, ул. Екатерина Божилова 9А
тел.: +359 2 9572764+359 87 8572767

подробна информация »

BG

Неправителствена организация, предоставяща социални услуги.

адрес: 1574 София, ж.к. Слатина, ул. Роглец 17
тел.: +359 2 4214051

подробна информация »

BG

Дом за възрастни хора, домашни помощници, лични асистенти.

адрес: 4000 Пловдив, ул. Гладстон 3, ет. 1
тел.: +359 32 529245+359 89 9285962

подробна информация »

BG

Медико-социални услуги.

адрес: 6600 Кърджали, бул. Беломорски 53
тел.: +359 361 68234+359 88 9406225

подробна информация »

BG

Предоставя медико-социални услуги.

адрес: 4900 Мадан, ул. Перелик 9
тел.: +359 308 3084+359 88 4248154

подробна информация »

BG

Обслужване по домовете на възрастни хора, медицински услуги.

адрес: 9000 Варна, бул. Република 91, МК Младост ет. 5, тяло В
тел.: +359 89 9799995

подробна информация »

BG

Неправителствена организация, доставчик на социални услуги.

адрес: 1000 София
тел.: +359 89 9208287+359 89 8706961

подробна информация »

BG

Доставка на храна по домовете, допълнителни социални услуги.

адрес: 4001 Пловдив, ул. Звезда 16, вх. А
тел.: +359 32 641677

подробна информация »

BG

Подкрепа на деца, отглеждани в държавните институции.

адрес: 1606 София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 63
тел.: +359 2 9932302

подробна информация »

BG

Защита на човешките права. Подпомагане на социално слабите.

адрес: 9000 Варна
тел.: +359 52 253046

подробна информация »

BG

Интеграция на децата със специални нужди във Варна.

адрес: 9000 Варна, бул. Владислав Варненчик, бл. 29, вх. А
тел.: +359 52 731482+359 87 8272745

подробна информация »

BG

Помощ за хората в неравностойно положение.

адрес: 9000 Варна, ул. Георги Бенковски 16
тел.: +359 52 608223+359 52 650231

подробна информация »

BG

Помощ за хората в неравностойно положение.

адрес: 9000 Варна, ул. Околчица 15
тел.: +359 52 601163+359 88 8502763

подробна информация »

BG

Помощ за хората с трайни увреждания.

адрес: 9010 Варна, кв. Чайка, бл. 67
тел.: +359 87 8303649

подробна информация »

BG

Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания.

адрес: 9000 Варна, кв. Чайка, бл. 67, вх. Б
тел.: +359 52 783165+359 88 8136171

подробна информация »

Резултати 1 - 20 от 26

Търговски съобщения