Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Съсловни организации

Общо 14


BG

Неправителствена организация с идеална цел, активно участваща в и имаща влияние върху обществения живот в България.

адрес: 1431 София, ул. Здраве 2
тел.: +359 88 7004467

подробна информация »

BG

Районна колегия на Български Зъболекарски Съюз - гр. Велико Търново.

адрес: 5000 Велико Търново
тел.: +359 62 621419

подробна информация »

BG

Районна колегия на Български Зъболекарски Съюз - гр. Бургас.

адрес: 8000 Бургас
тел.: +359 56 816440

подробна информация »

BG

Районна колегия на Български Зъболекарски Съюз - гр. Благоевград.

адрес: 2700 Благоевград
тел.: +359 73 880829

подробна информация »

BG

Съсловна организация на магистър фармацевтите.

адрес: 1421 София, бул. Арсеналски 115
тел.: +359 2 9692800

подробна информация »

BG

Български зъболекарски съюз.

адрес: 1000 София, бул. Княз Дондуков 49
тел.: +359 2 9874797

подробна информация »

BG

Национална професионално-творческа организация на преводачи.

адрес: 1000 София, ул. Славянска 29
тел.: +359 2 9864500
факс: +359 2 9810960

подробна информация »

BG

Съюз на счетоводителите в България клон Пловдив.

адрес: 4000 Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 2, офис 25
тел.: +359 32 622107

подробна информация »

BG

Защита пред български и чуждестранни корабопритежатели.

адрес: 9000 Варна, ул. Панагюрище 17, ет. 2, офис 8-9
тел.: +359 52 630601
тел. и факс: +359 52 630587

подробна информация »

BG

Представлява филмовите дейци в България.

адрес: 1504 София, бул. Княз Александър Дондуков 67
тел. и факс: +359 2 9461069

подробна информация »

BG

Български Зъболекарски Съюз - Столична Районна Колегия.

адрес: 1000 София, пл. Райко Даскалов 1Б, ет. 1
тел.: +359 2 9882525+359 2 9882585

подробна информация »

BG

Подпомага развитието на бранша Конфекция и Текстил.

адрес: 4003 Пловдив, ул. Самара 7, ет. 2, кабинет 1
тел. и факс: +359 32 962619

подробна информация »

BG

Съюз на счетоводителите.

адрес: 2300 Перник, ул. Кракра 15
тел.: +359 76 640232

подробна информация »

BG

Представлява своите членове, защитава професионалните права.

адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
тел.: +359 2 9541181
факс: +359 2 9541186

подробна информация »

Търговски съобщения