Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Трудова медицина

Общо 138


BG

Службата по трудова медицина предлага комплексно обслужване по договор, обхващащо наблюдение, анализиране на работните места.

адрес: 1527 София, ул. Панайот Волов 6
тел.: +359 2 8437903+359 88 8732120

подробна информация »

BG

Трудова медицина, обучения, безопасност и здраве. Обучения и първа помощ. Специализирани обучения. Трудово правни консултации за работодатели.

адрес: 1172 София, ж.к. Дианабад, ул. Крум Кюлявков 15А, ет. 1, офис 2, Бизнесцентър
тел.: +359 88 8850396
тел. и факс: +359 2 8680511

подробна информация »

BG

Комплексно обслужване по трудова медицина съгласно ЗЗБУТ.

адрес: 1504 София, бул. Янко Сакъзов 10, ет. 2
тел.: +359 88 5555271+359 2 9804939

подробна информация »

BG

Оценка на риска, физиологичен режим на труд и почивка; списък на лични предпазни средства; специализирани измервания на работната среда.

адрес: 1309 София, ж.к. Света Троица, бл. 145, вх. Б, ет. 2, ап. 31
тел.: +359 2 8295751+359 89 8618611

подробна информация »

BG

Служба по трудова медицина в Пловдив.

адрес: 4000 Пловдив
тел.: +359 89 9233595

подробна информация »

BG

Консултанска дейност, обучение по безопасни и здравословни условия на труд.

адрес: 1505 София, кв. Оборище, бул. Васил, бл. 106, вх. В, ет. 2, ап. 6
тел.: +359 88 7310828

подробна информация »

BG

Мерки за отстраняване на риска за здравето и безопасността при работа; обучение за опазване на здравето и безопасността при работа

адрес: 1700 София, ул. Проф.Александър Фол 2, вх. Б, ет. 2
тел.: +359 2 4456664+359 8 88660001

подробна информация »

BG

Договорът със службата по трудова медицина включва оценка на риска, консултации, изготвяне на необходима документация, фирмено електронно досие.

адрес: 1000 София, ж.к. Център, ул. Триадица 6, ет. 3, офис 304
тел.: +359 87 8740604

подробна информация »

BG

Акредитиран орган за контрол от вид С. Извършва контроли на фактори на работната среда и електробезопасност.

адрес: 6000 Стара загора
тел.: +359 88 7661821

подробна информация »

BG

Трудова медицина.

адрес: 1527 София, ул. Бяло море 8
тел.: +359 2 8334040+359 89 8333914

подробна информация »

BG

Оценка на риска, профилактични медицински прегледи.

адрес: 4000 Пловдив, бул. Руски 5
тел.: +359 87 6965049

подробна информация »

BG

Служба по трудова медицина.

адрес: 1606 София, ул. Лайош Кошут 1
тел.: +359 2 8510666+359 88 8501585

подробна информация »

BG

Служба по трудова медицина.

адрес: 9000 Варна, ул. Неофит Рилски 18
тел.: +359 89 6149569

подробна информация »

BG

Служба по трудова медицина в сферата на промишлеността.

адрес: 4000 Пловдив, ул. Шести септември 10А, офис 1
тел.: +359 32 689078+359 88 8341891

подробна информация »

BG

Трудова медицина.

адрес: 1407 София, ул. Кричим 26
тел.: +359 2 8627045+359 89 9948958

подробна информация »

BG

Трудова медицина и профилактични медицински прегледи.

адрес: 1756 София, ж.к. Дървеница, бл. 46
тел.: +359 88 6349782

подробна информация »

BG

Трудова медицина. Орган за контрол.

адрес: 1113 София, ул. Елемаг 26, офис 28
тел.: +359 2 8657067+359 88 4605688

подробна информация »

BG

Служба по трудова медицина.

адрес: 5000 Велико Търново, ул. Черни връх 66
тел.: +359 88 8300352

подробна информация »

BG

Служба по трудова медицина.

адрес: 4000 Пловдив, ул. Иван Вазов 40
тел.: +359 89 9233595

подробна информация »

BG

СТМ Лорамед с ръководител проф. Попов е създадена през 2004

адрес: 1612 София, бул. Гоце Делчев 31, бл. 76, партер
тел.: +359 2 9584003

подробна информация »

Резултати 1 - 20 от 138

Търговски съобщения