Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Трудова медицина

Общо 138


BG

Трудова медицина, обучения, безопасност и здраве. Обучения и първа помощ. Специализирани обучения. Трудово правни консултации за работодатели. Измервания физични фактори, измервания вентилация, измервания електробезопасност, измерване на...

адрес: 1172 София, ж.к. Дианабад, ул. Крум Кюлявков 15А, ет. 1, офис 2, Бизнесцентър
тел.: +359 88 8850396+359 87 8850396
тел. и факс: +359 2 8680511

подробна информация »

BG

Службата по трудова медицина предлага комплексно обслужване по договор, обхващащо наблюдение, анализиране на работните места.

адрес: 1527 София, ул. Панайот Волов 6
тел.: +359 2 8437903+359 88 8732120

подробна информация »

BG

Комплексно обслужване по трудова медицина съгласно ЗЗБУТ.

адрес: 1504 София, бул. Янко Сакъзов 10, ет. 2
тел.: +359 88 5555271+359 2 9804939

подробна информация »

BG

Оценка на риска, физиологичен режим на труд и почивка; списък на лични предпазни средства; специализирани измервания на работната среда.

адрес: 1309 София, ж.к. Света Троица, бл. 145, вх. Б, ет. 2, ап. 31
тел.: +359 2 8295751+359 89 8618611

подробна информация »

BG

Служба по трудова медицина в Пловдив.

адрес: 4000 Пловдив
тел.: +359 89 9233595

подробна информация »

BG

Консултанска дейност, обучение по безопасни и здравословни условия на труд.

адрес: 1505 София, кв. Оборище, бул. Васил, бл. 106, вх. В, ет. 2, ап. 6
тел.: +359 88 7310828

подробна информация »

BG

Мерки за отстраняване на риска за здравето и безопасността при работа; обучение за опазване на здравето и безопасността при работа

адрес: 1700 София, ул. Проф.Александър Фол 2, вх. Б, ет. 2
тел.: +359 2 4456664+359 8 88660001

подробна информация »

BG

Договорът със службата по трудова медицина включва оценка на риска, консултации, изготвяне на необходима документация, фирмено електронно досие.

адрес: 1000 София, ж.к. Център, ул. Триадица 6, ет. 3, офис 304
тел.: +359 87 8740604

подробна информация »

BG

Акредитиран орган за контрол от вид С. Извършва контроли на фактори на работната среда и електробезопасност.

адрес: 6000 Стара загора
тел.: +359 88 7661821

подробна информация »

BG

Трудова медицина.

адрес: 1527 София, ул. Бяло море 8
тел.: +359 2 8334040+359 89 8333914

подробна информация »

BG

Оценка на риска, профилактични медицински прегледи.

адрес: 4000 Пловдив, бул. Руски 5
тел.: +359 87 6965049

подробна информация »

BG

Служба по трудова медицина.

адрес: 1606 София, ул. Лайош Кошут 1
тел.: +359 2 8510666+359 88 8501585

подробна информация »

BG

Служба по трудова медицина.

адрес: 9000 Варна, ул. Неофит Рилски 18
тел.: +359 89 6149569

подробна информация »

BG

Служба по трудова медицина в сферата на промишлеността.

адрес: 4000 Пловдив, ул. Шести септември 10А, офис 1
тел.: +359 32 689078+359 88 8341891

подробна информация »

BG

Трудова медицина.

адрес: 1407 София, ул. Кричим 26
тел.: +359 2 8627045+359 89 9948958

подробна информация »

BG

Трудова медицина и профилактични медицински прегледи.

адрес: 1756 София, ж.к. Дървеница, бл. 46
тел.: +359 88 6349782

подробна информация »

BG

Трудова медицина. Орган за контрол.

адрес: 1113 София, ул. Елемаг 26, офис 28
тел.: +359 2 8657067+359 88 4605688

подробна информация »

BG

Служба по трудова медицина.

адрес: 5000 Велико Търново, ул. Черни връх 66
тел.: +359 88 8300352

подробна информация »

BG

Служба по трудова медицина.

адрес: 4000 Пловдив, ул. Иван Вазов 40
тел.: +359 89 9233595

подробна информация »

BG

СТМ Лорамед с ръководител проф. Попов е създадена през 2004

адрес: 1612 София, бул. Гоце Делчев 31, бл. 76, партер
тел.: +359 2 9584003

подробна информация »

Резултати 1 - 20 от 138

Търговски съобщения