Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Проучване и проектиране

Общо 680


BG

Геодезия и хидрография.

адрес: 8600 Ямбол, ул. Търговска 56
тел.: +359 46 663470

подробна информация »

BG

Геодезически, хидрографски, GPS, геоинформационни технологии

адрес: 1618 София, бул. Цар Борис III 136, ет. 10
тел.: +359 2 9559543
факс: +359 2 9559372

подробна информация »

BG

Изпитване на конструкции при натоварвания.

адрес: 1124 София, ж.к. Яворов, бл. 14, вх. Б
тел.: +359 89 8456680

подробна информация »

BG

Рзпространие и търговия на геодезически уреди.

адрес: 1000 София, ул. Юрий Венелин 27, ет. 2, ап. 4
тел.: +359 2 9896793
факс: +359 2 9800688

подробна информация »

BG

Инженеринг - хидро-техническо, селскостопанско строителство.

адрес: 1000 София, бул. Дондуков 54, ет. 3
тел.: +359 2 9810922
факс: +359 2 9885037

подробна информация »

BG

Изграждане на басейни, аквапаркове, сауни.

адрес: 9000 Варна, ул. Братя Бъкстон 19
тел.: +359 52 575000+359 52 575057

подробна информация »

BG

Проучване, проектиране, строителен надзор.

адрес: 4000 Пловдив, ул. Петко Д. Петков 5
тел.: +359 32 634359

подробна информация »

BG

Фотоволтаични модули и PV електроцентрали.

адрес: 1616 София, ул. 620 39
тел.: +359 2 9585777
тел. и факс: +359 2 9586136

подробна информация »

BG

Управление на проекти. Проектиране.

адрес: 1000 София, бул. Витоша 61
тел.: +359 2 9803370
факс: +359 2 9803406

подробна информация »

BG

Топографо-геодезически дейности, разработване на приложен софтуер, създаване на цифрови модели, лазерно сканиране.

адрес: 1303 София, ул. Отец Паисий 96
тел.: +359 2 8131954+359 2 9313017

подробна информация »

BG

ВиК системи, проектиране, изпълнение и пуск.

адрес: 1124 София, ж.к. Яворов, бл. 43, вх. А
тел.: +359 88 8773020+359 2 8721789

подробна информация »

BG

Извършва всякакви геодезически дейности.

адрес: 6003 Стара Загора, ул. Димчо Стаев 30, ет. 6, ап. 17
тел.: +359 89 6778732+359 88 8849604

подробна информация »

BG

Комплексно проучване и проектиране на сгради и телекомуникационни съоръжения, реконструкции, реновации, дизайн, експертизи.

адрес: 1233 София, ул. Опълченска 112, вх. А
тел.: +359 2 9314016+359 88 7708825

подробна информация »

BG

Архитектурно студио.

адрес: 1113 София, ж.к. Изток, ул. Майор Юрий Гагарин, бл. 154А, ап. 2
тел.: +359 2 8723556+359 88 8928219

подробна информация »

BG

3D лазерно сканиране. Деформации. GPS. ПУП. Кадастър. Схеми самостоятелни обекти. Екзекутиви. Трасиране. Делби. Консултации ЗУТ.

адрес: 1421 София, кв. Лозенец, ул. Равнец 9
тел.: +359 2 9641910
тел. и факс: +359 2 9641911

подробна информация »

BG

Предлага пълна инженерингова услуга – проектиране, доставка.

адрес: 1142 София, ул. Проф. Никола Михайлов 6
тел.: +359 2 9860932

подробна информация »

BG

Прецизни геодезически измервания.

адрес: 1164 София, бул. Христо Смирненски 1, ап. 514, УАСГ ректорат
тел.: +359 2 8656874
факс: +359 2 8652817

подробна информация »

BG

Комплексно проектиране на жилищни и обществени сгради.

адрес: 1505 София, ул. Плачковски манастир 10, вх. А
тел.: +359 2 9733033+359 88 9218012

подробна информация »

BG

Приватизационни и бизнес оценки на дълготрайни активи.

адрес: 1309 София, кв. Зона Б19, ул. Зайчар 163А, офис 12
тел.: +359 2 8556192+359 88 8912535

подробна информация »

BG

Геохимични изследвания в областта на геологията и екологията

адрес: 1517 София, ул. Бесарабия 108
тел.: +359 2 9651600+359 2 8720596

подробна информация »

Резултати 661 - 680 от 680

Търговски съобщения