Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Институти

Общо 74


BG

Център по славяно-византийски проучвания.

адрес: 1618 София, кв. Павлово, ул. Проф. Иван Дуйчев 18
тел.: +359 2 8564982+359 2 9554547

подробна информация »

BG

НИИСМ - Изпитателна лаборатория. Институт по строителни материали самостоятелна научно-стопанска организация.

адрес: 1528 София, ул. Илия Бешков 1
тел.: +359 2 9732787+359 2 9732804

подробна информация »

IN

Предлага обучение в мениджърски специалности в Индия.

адрес: 600 006 Chennai, ж.к. Elite Towers 78, Greams Road
тел.: +359 44 28297499
факс: +359 44 28297498

подробна информация »

BG

Подобряване на сортовия състав и агротехниката на културите.

адрес: 8400 Карнобат
тел.: +359 559 2731
тел. и факс: +359 559 5847

подробна информация »

BG

Следдипломно обучение и професионална квалификация.

адрес: 1756 София, бул. Климент Охридски 2
тел.: +359 2 8621069+359 2 8627447

подробна информация »

BG

Разработва проблеми на теорията методологията в социологията

адрес: 1000 София, ул. Московска 13А
тел.: +359 2 9809086+359 2 9805895

подробна информация »

BG

Културен институт.

адрес: 1373 София, ул. Суходолска 30
тел.: +359 2 9299373+359 2 9296773

подробна информация »

BG

Международно парньорство за научни проекти - социални науки.

адрес: 1505 София, ул. Марица
тел.: +359 2 8468582

подробна информация »

BG

Разработване и производство на селскостопанско оборудване.

адрес: 1331 София, Шосе Банкя 3
тел.: +359 2 9250224

подробна информация »

BG

Извършва металографски анализ на стомани и чугуни.

адрес: 1574 София, бул. Шипченски проход 67, ет. 5, кабинет 501
тел.: +359 2 8714551
факс: +359 2 703207

подробна информация »

BG

Съхранява над 650 хиляди експоната.

адрес: 1618 София, кв. Бояна, ул. Витошко лале 16
тел.: +359 2 9554290+359 2 9554280

подробна информация »

BG

Изследователски и развоен център в рамките на БАН.

адрес: 9003 Варна, 58
тел.: +359 52 370500
факс: +359 52 370514

подробна информация »

BG

Прогнози за времето и морето.

адрес: 9005 Варна, к.к. Свети Никола 10
тел.: +359 52 390170
факс: +359 52 302256

подробна информация »

BG

Институт за защита на растенията.

адрес: 2230 Костинброд, ул. Панайот Волов 35
тел.: +359 721 66061
факс: +359 721 66062

подробна информация »

BG

Изследва и изучава Древна Тракия и траките.

адрес: 1000 София, ул. Московска 13
тел.: +359 2 9815853
тел. и факс: +359 2 9881559

подробна информация »

BG

Институт по земеделие и семезнание.

адрес: 7000 Русе, кв. Образцов чифлик, ул. Проф. Иван Иванов 1
тел.: +359 82 820801
факс: +359 82 820800

подробна информация »

BG

Пловдивски културен институт.

адрес: 4000 Пловдив, пл. Съединение 1
тел.: +359 32 269955

подробна информация »

BG

Културен институт.

адрес: 3700 Видин, ул. Цар Симеон Велики 13
тел.: +359 94 601707+359 94 601710

подробна информация »

BG

Селскостопанска академия.

адрес: 9520 Генерал Тошево, 1
тел.: +359 58 603125
факс: +359 58 603183

подробна информация »

BG

Изследвания и оперативна дейност по метеорология.

адрес: 1784 София, бул. Цариградско шосе 66
тел.: +359 2 9753986

подробна информация »

Резултати 41 - 60 от 74

Търговски съобщения