Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Пожарогасители, спринклери. Пожарогасителни, пожароизвестителни системи и оборудване - проектиране, доставка, монтаж, сервиз.
Разширена информация

Услуги

Проектиране, монтаж и сервизно обслужване на:- пожарогасителни инсталации с чисти агенти NAF S 125 (HFC-125) и NAF S 227 (HFC-227ea);- спринклерни пожарогасителни инсталации;- инсталации за разпръскване на вода - водни завеси;- пожарогасителни...

още...

Ключови фрази

пожарогасене газово гасене пожарогасител пожароизвестяване спринклерни инженеринг газови прахови Вътрешни противопожарни кранове касети димни люкове Противопожарни одеяла Лични предпазни средства пожар пожарна безопасност пожарно оборудване сервиз пожарогасителни инсталации огнезащита консултации димен люк пожарни врати шланг струйник наредба 1971 дренчери водна завеса инсталация дренчер струйници системи система противопожарно противопожарни пожарна врата Вентилационни системи за отвеждане на дим топлина Хидранти пожаро-технически експертизи схеми за евакуация, Фламтех, София, Услуги на фирма Фламтех, Услуги, услуга

Търговски съобщения