Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Ние сме Счетоводна къща в София център. Извършваме комплексно счетоводно обслужване на фирми и физически лица регистрирани или не по ЗДДС. В цената на абонаментното обслужване е включено Годишно приключване. Извършваме консултации и време спестяващи услуги. Регистрация на фирми и Търговски марки, юрист.
Разширена информация

Услуги

Счетоводно обслужване на фирма работеща в сектор Строителство и Строително - монтажни работи - с документо оборот до 40 стопански операции по фактури на месец, - регистрирана по ДДС - ТРЗ за персонал до 10 човека, вкл. собственици. -...

Цена: 410.00 лв.

още...

Счетоводно обслужване на фирма работеща в сектор Услуги с 41 до 80 стопански операции по фактури на месец, регистрирана по ДДС. ТРЗ за персонал до 5 човека, вкл. собственици. Годишно приключване. Подаване на декларации по електронен път. Справки...

Цена: 340.00 лв. / € 170.00

още...

Подаване на нулеви декларации.

Цена: 35.00 лв.

още...

Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми, не регистрирани по ЗДДС.   Ф-ми с до 50 стопански операции по фактури - 250 лв.   Ф-ми с от 51 до 100 стопански операции по фактури - 380 лв. Ф-ми с над 100 стопански операции по...

Цена: 250.00 лв.

още...

Попълване на данъчни декларации на физически лица.

Цена: 55.00 лв.

още...

Резултати 1 - 5 от 7
Ключови фрази

Счетоводно обслужване София, счетоводна къща в София, счетоводна къща София център, Счетоводни услуги София цени, цени на счетоводни услуги София, Годишното приключване е включено в цената на абонамента, персонален счетоводител, счетоводно обслужване, абонаментно счетоводно обслужване, данъчни декларации, ГФО, годишно приключване, ТРЗ, ЗДДС, счетоводство на физически лица, регистрация на фирми, ТРЗ, годишно приключване, одит, одитиране, счетоводни услуги София, справка - декларация по ДДС, нулеви декларации, труд и работна заплата, счетоводна фирма в София, счетоводство София център счетоводна, Счетоводна къща НИИД Консулт, София, Услуги на фирма Счетоводна къща НИИД Консулт, Услуги, услуга

Търговски съобщения