Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Пожарогасители, спринклери. Пожарогасителни, пожароизвестителни системи и оборудване - проектиране, доставка, монтаж, сервиз.
Разширена информация

Стоки

- Пожарогасителни инсталации - газови, спринклерни, прахови - Пожароизвестителни инсталации - конвенционални и адресуеми - Пожарогасители - всички видовe, включително и висящи- Огнезащитни покрития - Противопожарни врати - Пожарни касети - Шлангове...

още...

Ключови фрази

Фламтех, пожарогасене газово гасене пожарогасител пожароизвестяване спринклерни инженеринг газови прахови Вътрешни противопожарни кранове касети димни люкове Противопожарни одеяла Лични предпазни средства пожар пожарна безопасност пожарно оборудване сервиз пожарогасителни инсталации огнезащита консултации димен люк пожарни врати шланг струйник наредба 1971 дренчери водна завеса инсталация дренчер струйници системи система противопожарно противопожарни пожарна врата Вентилационни системи за отвеждане на дим топлина Хидранти пожаро-технически експертизи схеми за евакуация

Търговски съобщения